m0NESY (Ilya Osipov) - G2 Esports

Ursprungligt namn: Ilya Osipov
Land: Russia
Team: G2 Esports