Ruler (Park Jae-hyuk)

Ursprungligt namn: Park Jae-hyuk
Land: South Korea